Service- en garantievoorwaarden

Service- en garantievoorwaarden Easy Aesthetics

 1. Op al onze leveringen zijn naast deze Service- en Garantievoorwaarden ook altijd onze verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Een afdruk van deze voorwaarden verstrekken wij u op verzoek gaarne.
 2. Op alle geleverde apparatuur, meubilair en andere producten (hierna genoemd apparaat) is de standaard fabrieksgarantie (1 jaar) van toepassing.
 3. Alle garanties hebben alleen betrekking op gebreken en fabricagefouten. Dus niet op de gevolgen van onjuist gebruik, slijtage, vallen, stoten, etc.
 4. Bij reparaties kunnen worden berekend:
  1. uurloon monteur
  2. transport- verzend- of voorrijkosten
  3. gebruikte onderdelen
  4. Wij hebben onder alle omstandigheden het recht om retourzendingen onder rembours te verzenden.
 1. Indien nodig worden onderhoudsbeurten volgens schema van de fabrikant door ons uitgevoerd. De verzendkosten heen en terug komen bij onderhoudsbeurten voor rekening van de klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor zelf brengen en halen. Voor standaard onderhoud gelden vaste prijzen.
 2. Bij een storing aan het apparaat volgt een eerste diagnose door ons. Deze diagnose is gratis.

Indien echter een uitgebreide inspectie of test nodig is, wordt hiervoor altijd uurloon monteur berekend. De diagnose bepaald of een defect of probleem onder de fabrieksgarantie valt of niet en is bindend. Een diagnose komt altijd tot stand in overleg tussen onze technische dienst en de fabrikant.

 1. Zeker niet onder fabrieksgarantie vallen:
  • schade als gevolg van ondeskundig, verkeerd gebruik of onjuiste bediening 
  • beschadiging aan lak, bekleding, glas etc.
  • beschadigingen aan lagers ( bijv. bij pedicure apparaten)
  • kapotte zekeringen
  • kabelbreuk
  • schade als gevolg van vallen, stoten of de inwerking van vocht of vloeistoffen 
  • losgeraakte stekkers en verbindingen 
  • reparaties aan onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn zoals rubber-ringen, dichtingen etc. 
  • losse onderdelen zoals electroden, borstels, flesjes, venolen etc.
 1.  
 •  
 1. Indien blijkt dat de storing valt onder de fabrieksgarantie volgt een gratis reparatie. Indien blijkt dat de storing niet onder de fabrieksgarantie valt zijn de reparatiekosten voor rekening van de afnemer. Indien gewenst kunnen wij de klant in geval van reparatiekosten vooraf een vrijblijvende prijsopgave afgeven voor akkoord. De klant dient expliciet vooraf om een dergelijke offerte te verzoeken. Indien de klant geen gebruik wenst te maken van een reparatie-offerte komen de kosten voor retour zenden of retour transport van het ongerepareerde product volledig voor rekening van de klant.
 2. Indien het apparaat door ons wordt gerepareerd onder fabrieksgarantie, worden geen kosten berekend voor het retour zenden of retour transport naar de klant. De kosten voor verzenden of transport naar ons toe komen altijd voor rekening van de klant. Bij reparaties die niet onder fabrieksgarantie vallen zijn de kosten voor retour zenden of retour transport altijd voor rekening klant. De klant kan natuurlijk altijd een afspraak maken voor het zelf brengen en halen.
 3. Bezoek van ons bij u aan huis, bijvoorbeeld voor een diagnose, inspectie, onderhoud, test, reparatie of ophalen of brengen, worden er altijd voorrijkosten in rekening gebracht. Bij fabrieksgarantie wordt altijd alleen de heenrit berekend. Bij andere gevallen worden de heen- en de terugrit berekend.
Kan ik je helpen?
1