Verzend- en retourbeleid

De op de website vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

De verzendkosten komen voor rekening van de klant. De hoogte van de verzendkosten worden voor het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.

De bestelling wordt opgestuurd naar het door de klant opgegeven adres.

Easy Aesthetics gaat pas over tot het leveren van de producten indien de klant het volledige factuurbedrag heeft betaald.

Easy Aesthetics kan niet aansprakelijk worden gesteld als door toedoen van de klant de levering vertraagd wordt.

De vermelde levertijd is niet als een fatale termijn te beschouwen.

De levertijd vangt aan op het moment dat de bestelling is bevestigd, Easy Aesthetics de betaling voor de bestelling heeft ontvangen en Easy Aesthetics alle gegevens van de klant heeft ontvangen die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

In het geval dat een vermelde levertijd wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van Easy Aesthetics ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Easy Aesthetics heeft het recht de bestelling in gedeeltes te leveren.

De klant is verplicht de bestelde producten af te nemen. Geleverde producten kunnen niet geretourneerd worden.

Verder zijn alle voorwaarden van toepassing zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

Kan ik je helpen?
1